CoVID-19

Calul troian în suspendarea ratelor de credit din O.U.G. NR. 37/2020 din 22.04.2020

Suspendarea ratelor de credit

Prin O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare, intrată în vigoare la data de 30.03.2020, s-a dat posibilitatea tuturor debitorilor, persoane fizice și juridice să solicite suspendarea pe o perioadă de până la 9 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 220, a plății principalului, dobânzilor și comisioanelor aferente contractelor de credit și de leasing încheiate cu băncile și instituțiile financiare nebancare.

La luarea deciziei de suspendare debitorii trebuie să ia în considerare dispozițiile art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 37/2020, potrivit cărora nu sunt suspendate efectele juridice ale contractelor de credit, ci doar plata principalului, a dobânzii și a comisionului datorate în baza acestor contracte, urmând ca pe întreaga durată de suspendare să curgă dobânzi corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată, ce se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. În cazul în care ar fi fost suspendate efectele juridice ale contractelor de credit, nu ar mai fi curs dobânzi aferente sumelor datorate, respectiv debitorii nu ar mai fi datorat nimic pe perioada în care ar fi operat suspendarea, urmând ca executarea tuturor contractelor de credit să fie reluată la împlinirea termenului de suspendare.

Ce înseamnă că vor curge dobânzi corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată? Înseamnă că pe perioada de suspendare se va calcula dobânda contractuală la rata lunară compusă din principal, dobândă și comisioane, inclusiv dobândă la dobândă, ceea ce în termeni juridici se numește anatocism.

Cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoanele fizice, dobânda calculată pe perioada suspendării va fi adăugată soldului creditului și întreg capitalul astfel majorat se va plăti eșalonat pe durata rămasă până la noua dată de încetare a contractelor de credit, rezultată din adăgarea perioadei de suspendare la vechea dată de încetare a contractelor de credit.

În cazul creditelor ipotecare contractate de persoanele fizice, dobânda calculată pe perioada suspendării nu va fi adăugată soldului creditului, plata acesteia fiind considerată o obligație independentă de celelalte obligații rezultate din contractul de credit și va fi restituită în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare.

Practic, în baza dispozițiilor legale mai sus amintite, efectul exercitării de către debitori a dreptului de suspendare a plății ratei bancare îl reprezintă prelungirea termenului de executare a contractelor de credit cu o perioadă egală cu perioada în care a operat suspendarea plății ratei, cu consecința plății de dobândă pe perioada în care aceste contracte de credit au fost prelungite.

În cazul contractelor de leasing, prețul plătit pentru suspendarea ratelor va fi suplimentat dobânzii cu primele de asigurare și cu celelate sume ce nu au natura ratelor la care debitorii s-au obligat, cum ar fi diferențele de curs valutar în cazul în care părțile au negociat restituirea creditului la un curs de schimb mai mare decât cel stabilit de Banca Națională a României.

Nu în ultimul rând, în cazul creditelor în valută, debitorii trebuie să ia în calcul și eventuala depreciere a monedei naționale și creșterea inflației la momentul la care amânarea plății va înceta și va fi exigibilă obligația de restituire.

În situația în care dobânda datorată este foarte mică ori creditul se apropie de final, oportunitatea invocării dreptului prevăzut de O.U.G. nr. 37/2020 poate fi luată în considerare, debitorii având posibilitatea de a amâna restituirea principalului cu costuri mai reduse.

Acest website foloseste cookie-uri. Unele dintre ele sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim acest site și experiența utilizatorului (cookie-uri de urmărire).