CoVID-19

Ce trebuie sa facă debitorii persoane fizice pentru a beneficia de suspendarea obligației de rambursare a creditului

Amanare obligatie de plata persoane fizice

În termen de maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 37/2020 debitorii care vor să beneficieze de amânarea obligației de plată trebuie să adreseze o solicitare în acest sens instituției de credit. Solicitarea poate să fie scrisă sau orală.

Contractul de credit trebuie să fie în derulare, adică nu s-a declarat scadența anticipată a creditului sau acesta nu a ajuns la scadență la momentul intrării în vigoare a ordonanței.

Debitorii nu trebuie să înregistreze restanțe la plată la momentul decretării stării de urgență pe teritoriul României, adică 16.03.2020. Dacă totuși au restanțe, acestea trebuie achitate în integralitate până la data solicitării suspendării obligației de plată.

Măsura suspendării se acordă exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19.

În acest sens, debitorul trebuie să declare pe proprie răspundere că se afla în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului pentru că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență.

Normele metodologice prevăd cu titlu exemplificativ o serie de cauze care pot justifica imposibilitatea de rambursare a creditului:

  • intrarea debitorului sau a membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului;
  • concedierea debitorului sau a membrilor familiei acestuia;
  • reducerea salariului debitorului sau membrilor familiei acestuia;
  • plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu sau îmbolnăvirea cu COVID-19.

Creditorul trebuie să comunice debitorului în termen de 15 zile de la data primirii solicitării decizia sa de aprobare sau de respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor. În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării de către debitor a solicitării de suspendare către creditor, fără încheierea niciunui act adițional la contractul de credit.

Acest website foloseste cookie-uri. Unele dintre ele sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim acest site și experiența utilizatorului (cookie-uri de urmărire).