CoVID-19

Cum poate beneficia o persoană juridică de suspendarea rambursării creditului?

Debitori persoane juridice

Pentru limitarea efectelor negative determinate de întreruperea totală sau parțială a activităților socio-economice, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, printre care se numără și persoanele juridice.

Suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor se realizează doar la cererea scrisă sau chiar orală a debitorului, pentru o perioadă de până la nouă luni.

Companiile trebuie să îndeplinească o serie de cerințe pentru a putea beneficia de dispozițiile O.U.G. nr. 37/2020:

  1. Solicitarea de suspendare a rambursării creditului trebuie să fie expediată în cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 37/2020.
  2. Contractul de credit trebuie să fie în derulare, adică să nu fi ajuns la maturitate sau să nu fi fost declarat scadent anticipat anterior intrării în vigoare a ordonanței.
  3. Debitorii nu trebuie să înregistreze restanțe în rambursarea creditului. Această condiție se raportează la momentul instituirii stării de urgență pe teritoriul României, dar debitorii pot achita aceste restanțe până la data solicitării suspendării obligației de plată.
  4. Ordonanța se aplică debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19. În acest sens, companiile trebuie să obțină certificatul de situații de urgență prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență.
  5. Societățile debitoare nu trebuie să se afle în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului. Această condiție se verifică raportat la informațiile disponibile pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Pe perioada în care este suspendată obligația de plată, dobânda se capitalizează la soldul creditului existent, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata de timp rămasă până la scadență.

În cazul în care perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor e depășită datorită suspendării obligației de plată, aceasta se prelungește cu o perioadă egală cu durata în care rambursarea a fost suspendată.

Acest website foloseste cookie-uri. Unele dintre ele sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim acest site și experiența utilizatorului (cookie-uri de urmărire).