CoVID-19

Suspendarea ratelor de credit

Calul troian în suspendarea ratelor de credit din O.U.G. NR. 37/2020 din 22.04.2020

Prin O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare, intrată în vigoare la data de 30.03.2020, s-a dat posibilitatea tuturor debitorilor, persoane fizice și juridice să solicite suspendarea pe o perioadă de până la 9 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 220, a plății principalului, dobânzilor și comisioanelor aferente contractelor de credit și de leasing încheiate cu băncile și instituțiile financiare nebancare.

Debitori persoane juridice

Cum poate beneficia o persoană juridică de suspendarea rambursării creditului?

Pentru limitarea efectelor negative determinate de întreruperea totală sau parțială a activităților socio-economice, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, printre care se numără și persoanele juridice.