Agricultura

Unul dintre cele mai dinamice sectoare de dezvoltare economică a României este agricultura.

Societatea noastră oferă consultanță în toate domeniile vizând economia agricolă şi dezvoltarea rurală, incluzând acordarea de credite fermierilor, achiziția de teren agricol, de semințe și îngrășăminte chimice, acordarea de subvenții, etc.

De asemenea, oferim consultanță persoanelor străine care doresc achiziționarea de terenuri agricole în România.