Mediu

Protecția mediului se află în sarcina și responsabilitatea autorităților publice centrale și locale.

Oferim consultanță clienților și îi reprezentăm în fața autorităților publice competente (primării, autorități locale de mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, etc.) și a instanțelor de judecată
după caz, în evaluarea impactului asupra mediului, eliberarea certificatelor de urbanism, autorizații și licențe de mediu, certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în proceduri transfrontaliere de mediu, etc.