Transport

Dreptul transporturilor constă în acele prevederi legale care reglementează activitatea de transport constând în acțiunile prin care se organizează și se desfășoară circulația persoanelor și a mărfurilor în spațiu și timp.

Oferim consultanță clienților și îi reprezentăm în fața autorităților publice competente și a instanțelor de judecată, după caz, ajutându-i în procedurile administrative și judiciare în domeniul transporturilor rutiere, feroviare, nautice și aeriene care au ca obiect obținerea licenței și autorizării transportului și încheierea, executarea, modificarea și rezilierea contractelor de transport.