SALVGARDARE & PROTECȚIA COPILULUI

Scopul nostru este de a permite organizațiilor din domeniu să asigure, pe cât posibil, siguranța și bunăstarea copiilor sau a adulților aflați în grija lor. Obiectivul nostru este să oferim organizațiilor o cercetare atentă, să ne asigurăm că respectă legislația în domeniul protecției copilului și pun în aplicare cele mai bune practici și să adaptează schimbările culturale, acolo unde este necesar, tratând în mod adecvat toate cazurile.

Echipa noastră specializată în protecția copilului este formată din avocați din diferite domenii ale firmei: educație, dreptul muncii, mass-media, protecția datelor cu caracter personal, caritate și dreptul familiei.

Prevenirea abuzului

Credem în importanța unei abordări preventive și în munca proactivă, în loc să așteptăm ivirea unei crize pentru a acționa.

Lucrăm alături de organizații pentru a le ajuta să realizeze acest lucru prin crearea și menținerea unui climat organizațional sigur, în consens cu valorile promovate de instituție. Oferta noastră se adresează inclusiv școlilor, organizațiilor sportive, organizațiilor caritabile, organizațiilor religioase și instituțiilor de învățământ superior, atât în interiorul cât și în afara țării.

Munca noastră include sfaturi în legătură cu:

 • protejarea organizației - asigurarea unei supravegheri eficiente de către cei care sunt în fruntea organizației, inclusiv stabilirea priorităților de salvgardare,
 • tehnici mai sigure de recrutare a personalului, a voluntarilor, a administratorilor și a directorilor - inclusiv tehnici de interviu, controlul referințelor, documentele de recrutare și controale naționale și internaționale anterioare recrutării,
 • elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și procedurilor de salvgardare - inclusiv cele referitoare la recrutarea mai sigură a personalului, protecția copilului, gestionarea acuzațiilor, codurile de conduită, siguranța online, sănătatea mintală, avertizarea cu privire la abuzuri, combaterea agresiunii, hărțuirii și a abuzul de tip peer-on-peer (violență domestică, exploatarea sexuală a copiilor, violența juvenilă și comportamentul cu tentă sexuală),
 • punerea în aplicare a unei strategii în care personalul organizației și copiii pot să comunice și să împărtășească orice preocupări legate de siguranță, indiferent cât de mici ar fi insecuritățile lor, iar problemele lor să fie tratate în mod adecvat,
 • protecția datelor cu caracter personal ale copiilor și utilizarea acestor informații într-un mod care oferă securitate,
 • identificarea și evaluarea riscurilor particulare cu care se confruntă copiii sau adulții vulnerabili în îngrijirea aflați în grija unor organizații și luarea de măsuri proactive pentru diminuarea acestor riscuri,
 • adoptarea unor abordări holistice și contextuale pentru protejarea riscurilor cheie, cum ar fi abuzul de tip peer-on-peer (violență domestică, exploatarea sexuală a copiilor, violența juvenilă și comportamentul cu tentă sexuală) și siguranța online,
 • realizarea unor revizuiri strategice proactive în sistemele de salvgardare, practici aplicabile tuturor nivelurilor unei organizații, care să permită identificarea și remedierea oricăror deficiențe și implementarea schimbărilor la toate nivelurile,
 • instruirea salvgardării cu privire la oricare dintre aspectele prezentate mai sus, adaptată fiecărei organizații.

Gestionarea unei acuzații de abuz

1. Acestea apar, de obicei, sub forma unor acuzații de abuz împotriva unui alt copil, adult sau membru al personalului. Acuzația poate fi actuală sau poate fi din trecut.

2. Este esențial ca toate acuzațiile să fie tratate în mod corespunzător, în interesul celor afectați. Aceste situații pot fi complexe și pot să escaladeze rapid, iar o parte centrală a consultanței noastre implică gestionarea crizelor. Oferim sfaturi încă de la început și ghidăm organizațiile prin fiecare etapă a procesului - inclusiv referitor la:

 • reacția imediată, inclusiv trimiteri la agenții externe, măsuri imediate pentru a proteja orice copil sau adult vulnerabil implicat și comunicarea cu persoana care face acuzația,
 • comunicarea eficientă cu toți cei implicați, inclusiv a copiilor, a părinților, a personalului, a foștilor membri și a mass-mediei,
 • implicațiile în materie de ocupare a forței de muncă în contextul acuzațiilor împotriva membrilor actuali ai personalului, inclusiv în ceea ce privește suspendarea, modalitatea de susținere a membrilor personalului și desfășurarea anchetei disciplinare,
 • reputație, inclusiv modul în care administratorii sau directorii gestionează riscul pentru reputația organizației în legătură cu acuzațiile,
 • despăgubirile și răspunderea în contextul abuzurilor comise de foștii membri ai personalului, inclusiv în cazurile în care există mai multe victime
 • echilibrarea și coordonarea diferitelor puncte de vedere care sunt necesare, inclusiv răspunsul celor de la direcția generală de asistență socială și protecția copilului, răspunsul juridic, răspunsul de gestionare și răspunsul la comunicații,
 • pretențiile financiare rezultate din acuzații referitoare la abuzuri din trecut, inclusiv problemele legate de asigurare, limitarea răspunderii, răspunderea, cuantificarea daunelor și apărarea acestor organizații în instanță. Tehnicile tradiționale de soluționare a litigiilor sunt deseori necorespunzătoare în astfel de cazuri, iar echipa noastră oferă suport în toate formele de soluționare alternativă a litigiilor. Experiența noastră directă în problemele psihologice cu care se confruntă atât agresorii, cât și victimele se regăsește în sfaturile pe care le oferim,
 • acțiunile întreprinse ca urmare a gestionării unei acuzații pentru a ne asigura că toate deficiențele sunt identificate și remediate.

De asemenea, efectuăm evaluări independente în urma acuzațiilor referitoare la abuzuri, astfel încât organizația și membrii săi (inclusiv victimele) să poată înțelege ce s-a întâmplat și de ce, să identifice orice deficiențe ale procedurilor care au putut facilita abuzul și recomandăm pași pe care organizația îi poate urma pentru a oferi o protecție sporită pe viitor.

Legislația din domeniul protecției sociale, examinarea, anchetarea și problemele referitoare la reglementare

Echipa noastră vă oferă sfaturi în legătură cu evoluția legislativă din domeniul protecției copilului, dreptul familiei, dreptul muncii, educație, dreptul sportului și caritate, viață privată și mass-media. Munca noastră include acordarea consultanței cu privire la prevederile statutare a organizațiilor, abuzul de tip peer-on-peer, siguranța în mediul online, familiile-gazdă și prevenirea abuzurilor. Consultanța acordată entităților de binefacere străine include colaborarea cu avocați străini pentru a ne asigura că organizațiile înțeleg și iau în considerare toate obligațiile legale. Obligațiile legale pot intra în conflict cu cele mai bune practici din domeniul protecției sociale din străinătate. În acest caz, sfătuim organizațiile cum să concilieze aceste îndatoriri concurente.

De asemenea, acordăm consultanță organizațiilor a căror activitate face obiectul inspecțiilor, anchetelor și investigațiilor.

Image

Aspecte internaționale

Oferim consultanță organizațiilor care își au sediul sau operează în afara României, precum școli internaționale, organizații de caritate sau sportive.

Activitatea noastră include:

 • ajutarea organizațiilor în implementarea unor sisteme de siguranță efective, particularizate în funcție de reglementările locale și de specificul cultural, inclusiv cele referitoare la conducerea entității, practici mai sigure de recrutare, comunicarea problemelor, schimburile dintre familiile-gazdă, siguranța în mediul online, abuzul de tip peer-on-peer,
 • redactarea și implementarea politicilor și procedurilor de siguranță,
 • gestionarea provocărilor specifice, spre exemplu punerea în aplicare a celor mai bune practici în ceea ce privește recrutarea mai sigură în situațiile în care legislația locală împiedică organizația să efectueze controale esențiale de pre-recrutare; sprijinirea studenților și familiilor care se confruntă cu provocări deosebite ca urmare a unui stil de viață extrem de mobil și tranzitoriu; izolarea de comunitatea locală,
 • consultarea cu privire la gestionarea unor acuzații de abuz formulate de către copii, adulți vulnerabili, membrii ai personalului, voluntari, inclusiv apelarea la agenții locale sau internaționale specializate în protecția copilului, dreptul muncii și sprjinirea victimelor,
 • realizarea unor revizuire proactive în sistemul de securitate,
 • oferirea unei consilieri adaptate organizațiilor internaționale,
 • ajutarea organizațiilor să creeze parteneriate cu firme de avocatură locale, cu instituțiile de protecție a copilului, cu agențiile guvernamentale și ambasade și școli.

Practică inovatoare

În afară de diferitele servicii juridice pe care le oferă, echipa noastră este hotărâtă să dezvolte practici inovatoare în domeniul protecției copilului. În acest sens am promovat și promovăm în rândul cadrelor didactice și entităților interesate în domeniu o serie de inițiative, precum:

 • încurajea instituțiilor care lucrează cu copiii să introducă o politică non-formală,
 • colaborarea cu poliția și cu Ministerul Educației în legătură cu îndrumarea privind violența sexuală și hărțuirea în școli,
 • proiectarea unui set de reguli pentru prevenirea abuzului în școli,
 • analizarea sistemului de protecție a copilului dacă oferă un cadru suficient pentru a proteja adolescenții împotriva abuzului,
 • instituirea unui sector de caritate care să protejeze grupul de conducere, care se reunește bianual și este reprezentat de organizații mari de caritate naționale și internaționale,
 • elaborarea unui protocol pentru școlile internaționale pe care să îl utilizeze atunci când răspund la acuzațiile de abuz împotriva membrilor personalului,
 • propunerea către Poliția Română a unui Serviciu al cărui scop este de a-i împiedica pe cei care au săvârșit infracțiuni sexuale să obțină un loc de muncă care implică lucrul cu copiii.
Acest website foloseste cookie-uri. Unele dintre ele sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim acest site și experiența utilizatorului (cookie-uri de urmărire).