ENERGIE ȘI RESURSE NATURALE

Dreptul energiei include reglementări privind producția, distribuția și dezvoltarea rezurselor.


Oferim consultanță clienților și îi reprezentăm în fața autorităților competente și a instanțelor de judecată și îi asistăm în timpul procedurilor administrative și judiciare ce au ca obiect electricitatea, energia solară și eoliană, produsele petroliere, gazele naturale și industria minieră (contracte de concesiune, de distribuție și de furnizare, prețuri și licențe).