Termenii și condițiile de plata on-line a serviciilor avocatiale prin intermediul site-ului iuga-a.com

Data actualizarii: 11 august 2020

1. Termenii si conditiile constituie un contract legal incheiat intre IUGA & Asociații S.P.R.L. înfiinţată prin decizia Baroului Cluj nr. 345 din 05.10.2016 cu sediul în mun. Cluj-Napoca, Clădirea B, The Office, parter, camera BP 5, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, judeţul Cluj, având codul fiscal nr. RO 36614311 reprezentata prin avocat coordonator Iuga Călin-Viorel si dumneavoastra („clientul” sau „utilizatorul”).

Va recomandam sa cititi integral prezentii Termeni inainte de a decide daca ii acceptati si continuati procesul de inregistrare. Daca nu sunteti de acord cu oricare dintre prevederile termenilor, va  rugăm să nu accesati, navigati sau utilizati aplicatia de plată on-line si nici software-ul, serviciile, informatiile, materialele sau alte asemenea cuprinse in aplicatie.

Dacă în orice moment după inregistrarea in aplicatia de plată online de pe site-ul iuga-a.com decideți că nu mai sunteti de acord cu prezentii Termeni, va rugam sa părăsiți aplicatia.

Pentru a putea folosi plata on-line pe site-ul iuga-a.com, respectiv pentru a avea posibilitatea de a  beneficia de serviciile oferite in cadrul acestuia, este necesar sa fiti client Iuga&Asociații s.p.r.l. si sa detineti cel putin un card bancar de debit sau de credit, emis pe persoana fizica si/sau juridica.

Prin Accesarea platformei de plata online confirmati ca aveti 18 ani impliniti si ca nu v-a fost interzis dreptul de a utiliza un serviciu de genul celui oferit de Iuga&Asociații s.p.r.l.

2.  Cum accesezi aplicația de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com?

Platforma de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com este o aplicatie informatica securizata, accesibila prin  conexiune la Internet.

Accesarea platformei de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com este destinata doar utilizatorilor intregistrati in portarul de client iuga-a.com si clientilor care au încheiat în prealabil un contract de asistență juridică. Accesarea platformai de plata online si efactuarea platii va va solicitaintroducerea in mod obligatoriu a urmatoarelor informatii : numarul de telefon, validat prin introducerea codului primit prin SMS; numele și prenumele, Codul Numeric Personal, numarul cardului bancar, data expirarii, codul cvv. Utilizatorii sunt identificati drept clienti in baza unui cont de client pus la dispozitie de catre IUGA&Asociatii sprl, in urma unui process de inregistrare agreat de comun accord.

Pentru efectuarea plății on-line a serviciilor presatate de Iuga&Asociații s.p.r.l. utilizatorul va introduce datele de card: numar card, nume prenume titular (asa cum apare pe card), data expirarii, cod CVV (codul din 3 cifre aflat pe verso-ul cardului).

Sunteți de acord și înțelegeți că dumneavoastra sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității Datelor introduse asociate utilizarii de catre dumneavoastra a platformei de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com și pentru luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a păstra confidențialitatea acestor informații.

3. Plata serviciilor avocațiale contractate de client se efectuează anterior prestării acestora, respectiv la momentul semnării contractului de asistență juridică.

Executarea obligaţiilor asumate de Iuga&Asociații s.p.r.l. se realizează de către avocaţii care îşi exercită profesia în cadrul acestei societăți doar ulterior înregistrării plății.

Neplata onorariului anterior prestării serviciilor avocațiale contractate dau dreptul avocatului să procedeze la rezilierea de plin drept a contractului de asistență juridică fără nici o altă formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de gradul IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiei neexecutate.

In caz de reziliere a contractului asistenţă juridică, onorariul avocaţial încasat nu se restituie. În caz de reziliere a prezentului contract din motive neimputabile avocatului, clientul este obligat să achite onorariul stabilit.

Onorariul avocațial achitat prin aplicația de plăți on-line de pe site-ul iuga-a.com nu se restituie.

Nicio plată nu poate fi revocată, având în vedere faptul că este întemeiată pe un contract de asistență juridică asumat de părți în baza legii special a avocaturii.

Excepție fac doar plățile nedatorate, care se restituie de îndată ce persoana care le-a făcut aduce acest aspect la cunoștința Iuga&Asociații s.p.r.l. pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Din onorariul astfel restituit se va reține de către Iuga&Asociații s.p.r.l. suma datorată băncii cu titlu de comision pentru utilizarea platformei de plată on-line.

Orice contestații legate de plățile efectuate prin aplicația de plăți on-line de pe site-ul iuga-a.com sunt supuse regulilor de arbitraj şi regulilor de procedură prevăzute de lege şi de statutul profesiei de avocat.

Prin prezentul contract clientul este înștiințat și își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Iuga&Asociații s.p.r.l., atât în timpul executării contractului, cât și în caz de predare a actelor, pe toată durata obligației de păstrare a contractului, respectiv 10 ani. Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege atât cele în format material, cât și digital.

4. Declarații și garanții

La momentul accesării platformei de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com, declarați şi garantați următoarele:

  • că aveți dreptul, autoritatea şi capacitatea deplină de exercițiu în vederea accesării şi utilizării aplicaţiei;
  • ca sunteti titularul cardurilor pe care le adaugati in aplicația de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com;
  • ca nu comunicati parola de acces a contului informatic unei terte persoane, intrucat prin divulgarea acesteia va expuneti riscului de utilizare a cardurilor la plata de catre alte persoane. Sunteti exclusiv responsabil pentru mentinerea confidentialitatii si pastrarea in siguranta a datelor introduse in aplicația de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com si a parolei de deblocare a dispozitivului informatic. Mai mult, sunteti responsabil pentru activitatile de orice natura ce au loc in contul dumneavoastra;
  • va obligati sa ne anuntati imediat de orice utilizare neautorizata a contului dumneavoastra sau de orice incalcare a securitatii contului de care deveniti constient sau pe care in mod rezonabil ar trebui sa o suspectati. Cu toate acestea, indiferent de aceasta notificare, nu vom raspunde pentru pierderile pe care ati putea sa le suportati ca urmare a utilizarii neautorizate a contului dumneavoastra. (indiferent daca o astfel de utilizare se produce cu sau fara cunostinta dumneavoastra);
  • va asumati intreaga raspundere pentru cazul in care codul IBAN introdus /selectat de dvs. in aplicația de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com, catre care ati ordonat bancii sa transfere sume de bani este gresit sau nu apartine persoanei careia intentionati sa ii transferati suma de bani;
  • ca nu veti falsifica sau oferi informatii eronate despre identitatea sau intentiile dumneavoastra in legatura cu orice ar avea legatura cu Contul dumneavoastra personal pe iuga-a.com;
  • sa nu accesați aplicatia din Aplicatii neoficiale sau experimentale, acestea ar putea compromite securitatea aplicatiei
  • sa vă asigurați ca orice date introduse in platformă sunt corecte si complete.
  • confirmati ca ati citit prezentii Termeni, ca sunteti de acord cu acestia si cu prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in cuprinsul Notei de informare privind prelucrarea a datelor cu caracter personal.

- prin utilizarea aplicaţiei nu veți încălca nicio lege sau regulament al ţării în care domiciliați, dumneavoastră fiind singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor şi regulamentelor locale aplicabile.

5. Încetarea sau modificarea plății on-line de pe site-ul iuga-a.com

Incetarea utilizarii platformei de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com de catre utilizator poate interveni in urmatoarele situatii:

- la initiativa utilizatorului, prin solicitarea stergerii datelor din contul de client de pe iuga-a.com.

- din initiativa Iuga&Asociatii s.p.r.l., daca se constata ca utilizatorul nu respecta regulile unei conduite adecvate care poate aduce prejudicii de orice natura, precum si prezentii Termeni;

- cand inceteaza relatia profesională intre client si societatea de avocatură.

De asemenea, putem suspenda sau modifica platforma de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com imediat, din orice motiv, inclusiv când necesită lucrări de reparaţii sau întreţinere. Putem să adăugăm periodic funcţii noi, putem să retragem aplicația de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com fără notificare prealabilă.

Putem să modificăm oricând aceşti Termeni, publicând Termenii modificaţi pentru platforma de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com. In acest caz utilizatorii vor fi notificati prin intermediul platformei si/sau prin alta metoda de comunicare utilizand datele de contact care se regasesc in evidentele societății de avocatură. De la momentul notificarii sau, dupa caz,  de la data indicata in notificare ca fiind cea de la care se modifica acesti Termeni, tuturor utilizatorilor le va fi aplicabila versiunea actualizata a acestora.

Daca nu veti fi de acord cu Termenii revizuiti, puteti renunța oricand la utilizarea platformei de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com, cu efect imediat. 

In cazul in care vor fi implementate Servicii suplimentare puse la dispozitie in aplicatie, aceste servicii vor fi supuse acelorasi reguli si conditii cuprinse in prezentele clauze, in cazul in care acestea nu vor beneficia de conditii distincte de prezentele.

Iuga&Asociatii s.p.r.l. nu poate fi ţinută responsabilă pentru efectele generate de utilizarea platformei de plată on-line de către utilizator sau terţi, eventualele consturi si comisioane aplicade de banca sau procesatorul de carduri generate de utilizarea platformei sau de accesul terţilor la anumite informaţii personale şi/sau confidenţiale sau a datelor cu caracter personal prin intermediul aplicaţiei. Pentru limitarea unor potenţiale prejudicii aduse de utilizarea platformei de plată on-line de către terţi, Iuga&Asociatii s.p.r.l. va recomanda sa nu instrainati/imprumutati datele de conectare a contului, sa nu divulgati metoda de accesare a contului si sa nu oferiti cardul altor persoane.

6. Legea aplicabilă în caz de litigiu în instanță

Termenii si conditiile de utilizare a aplicaţiei de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com, aşa cum sunt prezentaţi în prezentul document, sunt şi vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legea română.

În cazul apariţiei unui conflict/neînţelegeri legată de utilizarea aplicaţiei, vom încerca soluţionarea conflictului respectiv pe cale amiabilă, negocierile în acest sens fiind guvernate de bună credinţă.

Toate disputele vor fi soluţionate în instanţele competente din municipiul Cluj-Napoca, cu excepţia cazurilor în care legislaţia în vigoare specifică o altă jurisdicţie exclusiva pentru dumneavoastră.

7. Asistenţă

Dacă aveţi orice problemă legata de functionarea aplicației de plată on-line de pe site-ul iuga-a.com, ne puteţi contacta la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

8. Forța Majora și cazul fortuit

Iuga&Asociatii s.p.r.l. nu este răspunzătoare faţă de utilizator pentru neîndeplinirea oricărei obligaţii în caz de forţă majoră/caz fortuit şi în general în cazul unui eveniment care este dincolo de controlul sau.

Caz de forţă majoră/de caz fortuit poate fi, de exemplu dar nu limitativ: stare de război (fie declarat sau nu), conflict armat, revoluţie, insurecţie, acţiuni sau ameninţări militare sau teroriste, sabotaj, tulburări civile, greve sau alte acţiuni în câmpul muncii, legi, regulamente, decizii sau directive, catastrofe naturale, cutremur, incendiu, explozie, tulburări solare sau meteorologice, urgenţe publice sau orice altă întâmplare, care este dincolo de controlul societății de avocatură.

Acest website foloseste cookie-uri. Unele dintre ele sunt esențiale pentru funcționarea site-ului, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim acest site și experiența utilizatorului (cookie-uri de urmărire).